Wenn Du wirklich Wissen willst.
» wenn.de «
Achtung Datenschutz Datenschutz
wenn.de
Lexikon


Getränke | 3

O,5l Packg. 319
1 - 1,25l Fl. 349
0,25l Dose 382
1 - 1,25l Fl. 350
1l PET Fl. 359
0,5l PET Fl. 366
1,5l PET Fl. 197
0,33l Dose 94
10 x 0,2l Packg. 375
0,7l Fl. 166
Ka. 12 x 0,33l Fl. 380
0.25 - 0,5l Dose 96
0,33 - 0,5l 269
1l Packg. 39
0,25l Dose 38
1,25-1,5l PET Fl. 37
0,33 - 2l 206
2l Packg. 262
1 - 1,25l Fl. 283
1l PET Fl. 321
0,75l PET Fl. 182
1,75l PET Fl. 325
1,25l PET Fl. 328
0,5 - 1,5l 330
750 - 1350ml Fl. 233
1l PET Fl. 132
0,75 - 1,5l PET Fl. 83
0,33 - 1l 240
1l Packg. 87
1 - 1,5l 220
0,75 - 2l 147
1,5l PET Fl. 246
600ml Fl. 247
1,25l Fl. 302
1l PET Fl. 55
1l Packg. 177
500ml Dose 193
0,33 - 1l 413
0,33 - 1l 414
0,33 - 1l 415
0,33 - 0,5l 426
1l PET Fl. 103
0,33l Dose 416
1l Packg. 187
0,5 - 1,5l 186
250ml Fl. 421
1l PET Fl. 425
1l Packg. 427
6 x 98ml Fl. Packg. 411
Ka. 12 x 0,75l Fl. 408
0,75 - 1,5l PET Fl. 405
Ka. 12 x 0,75l Fl. 30
1,25l Fl. 301
1l PET Fl. 401
0,75l Fl. 391
0,33l PET Fl. 403
1l Packg. 389
0,75 - 1,5l PET Fl. 406
0,75 - 1,5l PET Fl. 407


Konserven | 4

400 - 800g Dose 6
425ml / 300 - 400g Dose 73
190 - 200g Dose 2
395ml / 400 - 800g Dose 104
385 - 395ml Dose 335
200g Dose 305
130 - 185g Dose 419
340g Dose 388
160 - 185g Dose 45
800 - 810g Dose 124
125g Dose 151
120 - 185g Dose 29


Milchprodukte & Fette | 5

330ml Fl. 282
100g Packg. oder 80ml Tube 111
200g Becher 110
400 - 500ml 119
250ml Fl. 241
4 - 8 Becher = 400 - 500g Packg. 224
436 - 439ml Fl. 265
250g Packg. oder Becher 127
500g Becher 222
130 - 200g Packg. 165
125 - 150g Becher 167
120 - 125g Becher 168
250g Becher 169
180 - 200g Becher 195
150g Becher 194
200 - 400g 191
200g Packg. 175
500g 190
750ml Fl. 185
180 - 320g Packg. 164
500ml Fl. 202
1l Packg. 204
500g 140
250g Becher 221
1 - 14Fl. = 100 - 1400g 142
400 - 450g Becher 143
je 100 - 200g Packg. 144
500g Becher 145
4 x 100g Packg. 218
500g Becher 214
110 - 200g 213
250g Stück 158
440ml Fl. 223
4 x 60 - 115g Becher 44
1l Packg. 339
600g Packg. 386
150g Becher 370
150g Becher 316
200g Becher 84
1l Packg. 315
200 - 400g 402
110-160g Packg. 48
250g Packg. 318
115g Becher 320
1kg Packg. 383
220g Becher 63
400g Becher 341
250g Stück 340
500g Fl. 62
130 -180g Packg. 334
250g 70
500g Fl. 71
1l Packg. 344
1l Packg. 86
4 x 125g Becher 314
150g Becher 297
0,25 - 1l Packg. 57
200g Becher 299
190g Becher 97
200 - 500g Becher 15
180g Netz 10
6 x 65ml Fl. 420
200g Becher 307
4 x 35g - 265g 12
3 - 6 St. = 200 - 600g Packg. 17
140g Becher 309
113 - 150g Becher 306
140 - 500g 16
8 oder 4 x 110 - 115g Becher 91
400g Becher 18


Backwaren | 6

200 - 275g Packg. 53
800 - 1450g Packg. 49
420g Packg. 367
4 St. = 240 - 260g Packg. 150
6 - 8St. = 240 - 400g Dose 210
500 - 1200g Packg. 207
500g Packg. 108
160g Packg. 69
250g Packg. 102
400 - 500g Packg. 239
1 - 2,75kg 412
400g 4


Süß- & Salzwaren | 7

12 St. = 125g Packg. 192
100g Beutel 183
5 - 12 x 28g Packg. 201
125 - 200g Packg. 271
100g 109
180 - 245g Beutel 381
132g Beutel 348
49g Packg. 289
4 - 5 x 40g Packg. 256
100g Packg. 259
180 - 200g Packg. 263
264
100g 304
4 - 7 St. = 96 - 175g Packg. 274
40 - 166g 275
150 - 175g Beutel 278
75 - 150g 243
115 - 150g 242
18 St. = 378g Packg. 346
150g Dose 345
300g Packg. 215
220 - 1000g Packg. 216
8 - 10 St. = 200 - 250g Packg. 219
5 St. = 250g Packg. 235
4 x 75g Packg. 333
376g 323
1 - 14 St. = 50 - 275g Packg. 236
187.5 - 190g Packg. 303
200g Beutel 79
6 - 10 St. = 117 - 215g Packg. 159
5 St. = 103,5g Packg. 46
16 St. = 200g Packg. 156
3 St. = 105g Packg. 19
120 - 290g Beutel 88
300-400g Beutel 50
200 - 400g Packg. 56
100 - 250g Tafel 139
10 St. = 280g Packg. 118
8 St. = 75g Packg. 26
4 - 8 St. = 120 - 240g Packg. 72
5 - 9 St. = 117 - 175g Packg. 52
150 - 200g Dose 122
96 - 176g Packg. 123
250g Beutel 80
78
15-18 St. = 157-189g Packg 117
85 - 300g Tafel 13
200 - 500g Beutel 163
186 - 269g Packg. 11
175g - 1kg 5
100 - 360g Stück 54
10 - 20 St. = 182 - 364g Packg. 101
352 - 400g Rolle 3
220g Packg. 61


Alkoholische Getränke & Spirituosen | 8

0,2 - 0,75l Fl. 89
4 x 0,44l Dose 369
0,7l Fl. 385
0,7l Flasche 365
0,7l Fl. 292
6 x 0,355l Fl. Packg. 258
0,33l - 0,4l Fl. Packg. 293
0.5l Dose 296
0,7l Fl. 47
0,7l Fl. 392
0,75l Flasche 364
Ka. 20 x 0,5l Fl. 85
Ka. 20 x 0,5l Fl. 390
0,7l Fl. 273
0.7l Fl. 312
10 St. Packg. 257
0,7l Fl. 40
Ka. 20 x 0,5l Fl. 372
0,7l Fl. 286
Ka. 20 x 0,33l Fl. 376
0,5l Flasche 368
Ka. 20 x 0,5l Fl. 279
0,75l Fl. 284
Ka. 20 x 0,5l Fl. 99
1l Dose 107
0,2l - 0,75l Fl. 281
0,7l Fl. 98
95
4 x 0,33l Fl. 378
0,7l Fl. 51
Ka. 20 x 0,5l Fl. 266
0,7l Fl. 373
1 - 1,5l Fl. 41
0,75l Fl. 42
0,7l Fl. 270
0,75l Fl. 43
Ka. 20 x 0,5l Fl. 287
12 x 0,02l Fl. 100
0,75l Fl. 180
0,7l Fl. 205
0.75l Fl. 157
0,7l Fl. 208
0,7l Fl. 418
0,33 l 417
0,7l Flasche 354
337
Ka. 20 x 0,5l Fl. 152
Ka. 20 x 0,5l Fl. 410
0,7l Fl. 327
Ka. 20 x 0,5l Fl. 65
0,7l Fl. 430
0.33l Dose 429
0.33l Dose 428
0,7l Fl. 90
8
0,7l Fl. 173
0,7l Fl. 424
0,75l Fl. 200
0,7l Flasche 353
0,7 - 1,75l Fl. 149
148
Ka. 20 x 0,5l Fl. 146
0,75l Fl. 129
0,7l Fl. 131
Ka. 20 x 0,5l Fl. 133
0,75l Fl. 238
0,5l Dose 400
0,7l Flasche 134
398
0,75l Fl. 361
0,7l Fl. 363
Ka. 20 x 0,5l Fl. 409
329
0,75l Fl. 332
336
0,7l Fl. 67
Ka. 20 x 0,5l Fl. 35
0,75l Fl. 25


Kaffee & Teeprodukte | 11

128 - 268g Packg. 77
1kg Packg. 362
500g Vak. Packg. 351
200g Glas 343
500g Vak. Packg. 352
235ml Dose 311
1kg Packg. 66
1kg Packg. 355
10 - 16 St. = 111 - 125g Packg. 75
500g 7
500g Vak. Packg. 125
1 - 1,1kg Beutel 162
200g Dose 397
200 - 220g Glas 28
1kg Packg. 137
500g Packg. 138
88 - 256g Packg. 209
500g Vak. Packg. 161
500g Nachfüllbeutel 199
1kg Beutel 198
230 - 370ml Becher 196
0,5 - 1.0 kg Packg. 423
1 - 1.1kg Packg. 128
500g Nachfüllbeutel 295
18 St. = 118g Beutel 154
16 St. = 112g Beutel 113
220ml Becher 280
500g Nachfüllbeutel 1


Wasch- & Reinigungsprodukte | 12

50g 14
450 - 675ml Fl. 153
1l Fl. 379
500 - 750ml Fl. 360
2,75l 371
0,75l Fl. 31
750ml 324
750ml Fl. 267
600 - 900ml Fl. 36
34
750ml Fl. 249
0,65 - 1l Fl. 81
800 - 950ml Fl. 313


Hygiene- & Pflegeprodukte | 13

42 x 10 St. Packg. 387
250ml Fl. 82
600ml Fl. 300
250ml Fl. 290
4 x 45 Platt Packg. 255
8 - 16 x 150 Blatt 33
250ml Fl. 130
750ml Fl. 395
250 - 900ml Fl. 92
150ml Dose 393
250ml Fl. 32


Würz- & Nährmittel | 14

26 - 85g Beutel 24
220 - 250g Packg. 9
400g Becher 374
250g Fl. 399
250ml Glas 394
1kg Packg. 404
250ml Packg. 27
500g Nachfüllbeutel 377
0,2l Fl. 384
450ml Fl. 58
400g Nachfüllbeutel 251
60ml Flasche 298
350g Glas 203
125g Packg. 160
500g Packg. 234
500g Packg. 181
350g Glas 288
380ml Glas 276
150 - 250g Becher 217
200ml Tube 225
500g - 1kg Glas 126
250g - 1kg Fl. 226
250 - 500g Beutel 136
400 - 600g Packg. 261
380g Glas 260
500g Packg. 135
500ml - 1,7l Fl. 237
300ml Fl. 93
330 - 410g Packg. 277
250ml Fl. 68
200ml Glas 189
340g Glas 342
450g Becher 172
41-64g Becher 331
250ml Glas 60
150ml Fl. 184
28 - 90g Beutel 74
250 - 500g Packg. 64
600g Packg. 317
800ml Fl. 188
450g Glas 76
400g Glas 326
1kg Packg. 171


Fertig- & Tiefkühlprodukte | 15

220g Schale 155
500ml Packg. 431
750g Packg. 396
500g Becher 176
300 - 385g Packg. 141
4 - 6 St. = 300 - 400g Packg. 22
345 - 435g Packg. 170
170 - 185g Packg. 21
900 - 1300ml Packg. 20
600 - 1000g Packg. 422
400 - 440g Becher 244
850 - 900ml Packg. 174
400 - 600g Beutel 59
650ml Packg. 112
500 - 750g Packg. 114
500g Beutel 272
380g Packg. 115
8 - 26 St. = 224 - 728g Packg. 116
290 - 410g Packg. 120
427 - 465ml Packg. 294
400ml Fl. 308
460ml 322
255 - 330ml Packg. 291
165 - 190g Packg. 338
2 St. = 250g Packg. 121
2 - 9 St. = 270 - 300g Packg. 106
500ml Fl. 310


Vital- & Nahrungsergänzungsmittel | 17

42 St. 356
50ml 212
90 Kapseln = 52,6g 229
425mg 211
30 St. 358
3 x 46g Packg. 347
30 - 42 St. 357
50ml Fl. 285
30 St. 254
20 St. 252
50 St. 253
500g Dose 232
250g 231
100 Pastillen = 80g 230
60 Kapseln = 26,79g 228
50ml 227
4,7g Packg. 23


Sonstiges Non Food | 18

6 St. Packg. 105
4 - 12 St. Packg. 178


Obst & Gemüse | 19

1kg Beutel 268
Stück 435
300g Packg. 433
500g Netz 432
125 - 200g Beutel 245
Stück / Netz 179
248
400g Schale 250
500g 436

© 1998 - 2023
wenn.de gut, alles gut


Datenschutz, Cookies, Analytics, Adsense


Impressum

Datenverarbeiter A. W e n d e
M a r k g r ö n i n g e r   S t r. 1 9
7 1 6 3 4    Ludwigsburg
P h o n e:    0 7 1 4 1 1 4 5 9 0 3 7
M a i l:    i n f o @ w e n n . d e